علت خروج آب از زیر یخچال یا تجمع آب زیر جا میوه ای

در برخی موارد شاهد خارج شدن آب از زیر یخچال یا تجمع آب در زیر جامیوه ای هستیم .در يخچال فريزر ها معمولا گرفتگي مسير خروجي آب به بيرون از يخچال ميتواند يكي از علل مهم آب دهي يخچال باشد.گاهي اين مسير خروجي آب بر اثر ورود مواد غذايي ريز مسدود ميشود و گاهي اوقات يخ ناشي از ديفراست ناقص يخچال جلوي مسير خروجي را مسدود ميكند.

در بعضي از يخچال فريزر ها اين مسير خروجي آب از داخل يخچال قابل رويت بوده و ميتوان با مقداري اب گرم آن رو شستشو داد و با فوت كردن توسط ني  آن را باز كرد،در ساير يخچال فريزر ها اين مسير ديگر قابل رويت نميباشد و در زير اواپراتور يخچال قرار گرفته و براي رفع گرفتگي نياز به تعمیر يخچال فريزر ميباشد.

در برخی مدل های يخچال جنرال الكتريک آب ناشي از ديفراست(برفك آب كردن)از طريق سيني ديفراست و لوله ي ديفراست به پشت يخچال منتقل ميشود و توسط گرماي كمپرسور و باد فن تبخير ميشود.
اين سيني ديفراست در اثر گذر زمان و مجاورت با آب و رطوبت، پوسيده شده و زنگ ميزند و ديگر توانايي هدايت آب به بيرون از محيط يخچال را نداشته و آب را از خود عبور ميدهد و باعث تجمع آب در زير كشوي پاييني در سايد باي سايد جنرال الكتريک ميشود.
در صورت مشاهده آب و عرق كردن طبقات پايين يخچال در سايد باي سايد جنرال الكتريک خود هرچه سريعتر با تعميرگاه مجاز جنرال الكتريک تماس بگيريد تا از آسيبهاي بعدي دستگاه خود جلوگيري نماييد.