ویروس کرونا چقدر در داخل یخچال و فریزر زنده می ماند:

با توجه به شیوع بیماری کوید-19 در سطح بین المللی لازم است که رعایت نکات بهداشتی روز بروز الزام آور تر می شوند و باتوجه به تحقیقات بعمل آمده در مورد ماندگاری این ویروس بر روی سطوح در این مقاله به میزان ماندگاری این ویروس اگر به فضای داخلی یخچال و فریزر راه پیدا کند میپردازیم.
جالب است که بدانید تمام اطلاعاتی که در ارتباط با ماندگاری این ویروس بر روی سطوح منتشر شده است مربوط به تحقیقات بر روی سایر ویروسهایی که در گذشته از خانواده ویروس کرونا اپیدمیک شده بود مثل ویروس سارس (SARS-COV)و ویروس مرس(MERS-COV) می باشد و تحقیقات در مورد ویروس کرونا کوید 19(COVID-19) هنوز تکمیل نشده است اما با توجه به داده های گذشته در مورد خانواده ویروسهای کرونا ماندگاری این ویروس در دمای 4 درجه سانتی گراد می تواند از 3 الی 28 روز باشد و در دمای -20درجه سانتیگراد می تواند تا 2 سال به حیات خود ادامه دهد و تا دمای -65درجه می تواند تا سالها زنده بماند .
به همین منظور باید تا حد امکان مواد غذایی را که قبل از اینکه داخل یخچال و فریزر قرار دهیم کاملا استریل نموده و سپس داخل یخچال و فریزر قرار دهیم و پس از خارج کردن مواد غذایی نیز با رعایت نکات بهداشتی آن مواد غذایی را طبخ کرده و برای میل نمودن آماده کنیم .

نمایندگی تعمیر ساید بای ساید جنرال الکتریک